Extracție Dinte Temporar

50 RON

Extracție Dinte Parodontotic

100 RON

Extracție Dentară Simplă / Resturi radiculare

150 RON

Extracție Dentară cu Sutură

180 RON

Extracție Molar de Minte Erupt Complet

200 RON

Extracție Dinte Sinusal

300 RON

Odontectomie Molar de Minte Semiinclus

300 RON

Odontectomie Molar de Minte Inclus

400 RON

Rezecție Apicală Dinte Frontal

300 RON

Rezecție Apicală Dinte Lateral

400 RON

Frenoplastie

200 RON

Gingivoalveoloplastie

100 RON

Gingivectomie (un dinte)

100 RON

Tratament Alveolită

100 RON

Membrană Naturală Resorbabilă Atelocolagenă

600 RON

Manoperă Augmentare Osoasă

450 RON

Material Augmentare BIO-OS 0,5 grame

350 RON

Sinus Lift Extern

2300 RON

Sinus Lift Intern

900 RON

MODALITĂȚI DE PLATĂ

În cadrul cabinetului se poate plăti numerar sau cu cardul de debit / credit. În cazuri speciale se acceptă si transfer bancar.


Comments are closed.